fbpx

"นาฬิกาวัดความดัน" เลือกอย่างไร ยี่ห้อไหนดี ในปี 2023

นาฬิกาวัดความดัน Pure Health Life HR

นาฬิกาวัดความดัน คือ นาฬิกาอัจฉริยะ (Smart Watch) ที่สามารถวัดค่าสุขภาพต่างๆ ได้ โดยทั่วไปเรียกว่านาฬิกาสุขภาพ แต่ด้วยความสามารถในการวัดความดันโลหิตได้ จึงทำให้เรียกันติดปากว่านาฬิกาวัดความดัน เพราะฟังก์ชั่นนี้มีเฉพาะบางแบรนด์ และบางรุ่นเท่านั้นที่สามารถวัดได้

โดยนาฬิกาวัดความดันนั้น ใช้เทคโนโลยีเซ็นเซอร์แบบ PPG หรือ photoplethysmogram ซึ่งใช้ในการวัดอัตราการเต้นของหัวใจที่ศึกษามาแล้วกว่า 20 ปี จึงเป็นที่ยอมรับกันว่าสามารถวัดอัตราการเต้นของหัวใจได้แม่นยำและใกล้เคียงกับค่าความเป็นจริง ต่อมาได้มีความพยายามคิดค้นอัลกอริทึ่มในการใช้เซ็นเซอร์ PPG ในการวัดค่าสุขภาพอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น ออกซิเจนในเลือด และ ความดันโลหิต เป็นต้น

ในช่วงแรกนาฬิกาวัดความดันแบบเซ็นเซอร์ยังมีความแม่นยำไม่มากนัก จึงเป็นฟังก์ชั่นที่ไม่นิยมใช้เท่าไร จนกระทั่งในปี 2022 จึงได้มีการพัฒนาจนมีความแม่นยำอยู่ที่ระดับ 85-90 % ซึ่งความแม่นยำในระดับนี้ ถือว่าเป็นที่พอยอมรับได้และสามารถใช้ในการติดตามสุขภาพเบื้องต้นได้ในระดับหนึ่ง

3 ข้อแนะนำ ในการเลือกซื้อนาฬิกาวัดความดัน

1. เซ็นเซอร์ต้องสว่าง แม้ในที่แสงมาก

การที่นาฬิกาสุขภาพจะวัดค่าได้แม่นยำหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับคุณภาพของเซ็นเซอร์เป็นหลัก หากเซ็นเซอร์ไม่มีคุณภาพ แสงสีเขียวที่ปล่อยออกมาจะไม่มีความเข้มแสงหรือความสว่างเพียงพอ ทำให้เวลาวัดค่าสุขภาพในสถานที่ซึ่งมีแสงมากไม่มีความแม่นยำ  เนื่องจากแสงภายนอกเข้าไปรบกวนการทำงานของเซ็นเซอร์

นอกจากนี้ หากเซ็นเซอร์ไม่ได้มาตรฐาน จะส่งผลต่อการวัดของกลุ่มคนที่มีสีผิวเข้มอย่างคนไทย ทำให้บางครั้งไม่สามารถวัดค่าได้หรือได้ค่าที่ไม่แม่นยำ

2. นาฬิกาวัดความดันที่ดี จะต้องวัดอัตราการเต้นของหัวใจได้แม่น

การวัดอัตราการเต้นของหัวใจ ถือว่าเป็นฟังก์ชั่นมาตรฐานของสมาร์ทวอทช์ ซึ่งจากการศึกษากว่า 20 ปี ทำให้เชื่อได้ว่าค่าที่วัดได้จากนาฬิกามีความแม่นยำใกล้เคียงค่าจริงจากเครื่องมือแพทย์ แต่จะมีนาฬิกาสุขภาพบางรุ่นที่แม้แต่การวัดอัตราการเต้นของหัวใจก็ยังไม่แม่นยำ โดยมีอยู่ 2 ประเภท คือ

  • เซ็นเซอร์เทียม – กลุ่มนี้จะเป็นการวัดหลอก ค่าที่ได้จะเป็นการสุ่ม สังเกตุได้ค่าที่ได้จะไม่สัมพันธุ์กับสภาพร่างกายของเรา เช่น เหนื่อยมาก แต่วัดค่าได้แค่ 60-70 ครั้ง/นาที เป็นต้น
  • เซ็นเซอร์ช้า – กลุ่มนี้คือกลุ่มที่เซ็นเซอร์ไม่มีคุณภาพ ในภาวะปกติจะวัดค่าได้ใกล้เคียง แต่หากมีการเปลี่ยนแปลงร่างกายแบบเฉียบพลัน จะไม่สามารถวัดค่าได้ทันท่วงที

ดังนั้น หากนาฬิกาวัดความดันรุ่นไหนที่สามารถวัดอัตราการเต้นของหัวใจได้อย่างแม่นยำ และเรียลไทม์ ก็มีโอกาสที่การวัดความดันโลหิตจะมีความใกล้เคียงด้วยเช่นกัน

3. ค่าความดันโลหิตที่วัดได้ จะต้องสัมพันธุ์กับสภาพร่างกาย

เมื่อหัวใจทำงานหนัก ค่าความดันโลหิตของเรามักจะสูงขึ้นจากภาวะปกติไปด้วย ดังนั้นนาฬิกาวัดความดันที่ดี หากร่างกายมีภาวะที่เปลี่ยนแปลงไป ค่าความดันโลหิตที่ได้จะต้องเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย แต่ส่วนมากนาฬิกาวัดความดันที่ขายทั่วไป มักจะได้ค่าที่ไม่เกิน 130/90 แม้ร่างกายจะเหนื่อยมากๆ นั่นหมายความว่านาฬิกาวัดความดันรุ่นนั้นไม่มีคุณภาพ หรือวัดไม่ได้จริง

นาฬิกาวัดความดัน ยี่ห้อไหนดีที่สุด

เนื่องจากนาฬิกาวัดความดันโลหิตได้จริงๆ ยังมีไม่มากนัก แต่จากการได้ทดสอบในหลายๆ ยี่ห้อและหลายรุ่น จึงได้พบว่า นาฬิกา Pure Health Life HR 2 คือนาฬิกาวัดความดันที่น่าใช้ที่สุด โดยมีเหตุผล 3 ข้อดังนี้

1. เซ็นเซอร์ได้มาตรฐาน วัดอัตราการเต้นของหัวใจแม่นยำ

จากการตรวจสอบเซ็นเซอร์ใต้นาฬิการุ่นนี้ พบว่ามีความสว่างมากกว่านาฬิกาวัดความดันรุ่นอื่นๆประมาณ 4 เท่า สามารถวัดคนผิวเข้มได้ค่าออกมาแม่นยำ โดยการทดสอบวัดเทียบกับสมาร์ทวอทช์ยี่ห้อดังราคาหลักหมื่น ซึ่งได้ค่าที่แม่นยำ นอกจากนี้ยังได้ทดสอบด้วยการวิ่งให้เหนื่อย เพื่อทดสอบความรวดเร็วและแม่นยำของเซ็นเซอร์ ซึ่งปรากฏว่าสามารถวัดได้ดีเช่นกัน

2. วัดความดันโลหิตได้แม่นยำถึง 90% เมื่อเทียบกับเครื่องวัดมาตรฐาน

เนื่องจากยังไม่มีนาฬิกาวัดความดันรุ่นใดที่มีเซ็นเซอร์ได้มาตรฐานให้เราได้นำมาวัดเทียบ ดังนั้นเราจึงได้ทำการทดสอบกับเครื่องวัดความดันโลหิตที่ได้มาตรฐาน ซึ่งค่าที่ได้ก็มีความใกล้เคียงกันกับการวัดจากนาฬิกา Pure Health Life HR 2

นอกจากคนปกติ ยังได้ทดสอบกับคนที่มีความดันโลหิตสูง เพื่อดูว่าสามารถคนที่เป็นความดันโลหิตไม่เสถียรได้หรือไม่ ซึ่งก็สามารถวัดได้ค่าใกล้เคียงเช่นกัน

3. ฟังก์ชั่นสุขภาพครบ ใช้ออกกำลังกาย ในราคาเพียง 1,490 บาท

นอกจากการวัดอัตราการเต้นของหัวใจและการวัดความดันโลหิตแล้ว Pure Health Life HR2 ยังมีฟังก์ชั่นสุขภาพอื่นๆที่น่าใช้อีก ได้แก่ การวัดออกซิเจนในเลือด และ การติดตามการนอนหลับ ซึ่งเป็นอีกฟังก์ชั่นที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพเราได้อย่างดี

รวมทั้งฟังก์ชั่นในการออกกำลังกาย ซึ่งมีให้เลือกถึง 8 โหมดกีฬา สามารถออกกำลังกายไปพร้อมกับเช็ค Heart Rate Zone ไปด้วย เพื่อให้การออกกำลังกายมีคุณภาพตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้ว่า เพื่อลดน้ำหนัก เพื่อสร้างกล้ามเนื้อ หรือเพื่อเพิ่มความฟิตให้หัวใจ

ด้วยเหตุผลในหลายๆอย่าง จึงทำให้ Pure Health Life HR 2 เป็นนาฬิกาวัดความดันที่กำลังมาแรงในปี 2023 แล้วเป็นนาฬิกาเพื่อสุขภาพที่คนไทยใส่เพื่อติดตามสุขภาพมากที่สุดและมียอดขายมากถึง 5,000 เรือน ภายใน 1 เดือนแรกที่เปิดตัว3

นาฬิกาวัดความดัน Pure Health Life HR วัดความดันโลหิตได้แม่นยำ
นาฬิกาวัดความดัน Pure Health Life HR วัดออกซิเจนในเลือดได้แม่นยำ
นาฬิกาวัดความดัน Pure Health Life HR วัดอัตราการเต้นของหัวใจแม่นยำ
นาฬิกาวัดความดัน Pure Health Life HR ติดตามการนอนหลับ
นาฬิกาวัดความดัน Pure Health Life HR ออกกำลังกายได้ ไม่ต้องพกโทรศัพท์
นาฬิกาวัดความดัน Pure Health Life HR แอปพลิเคชั่นสวย ใช้ง่าย ดูข้อมูลย้อนหลังได้
นาฬิกาวัดความดัน Pure Health Life HR เปลี่ยนหน้าจอได้กว่า 100 แบบ
นาฬิกาวัดความดัน Pure Health Life HR เปลี่ยนหน้าจอเป็นรูปส่วนตัว

บริษัท เพียวเฮลท์ไทย จำกัด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแอดไลน์