fbpx
Search
Close this search box.

การใส่นาฬิกาสุขภาพและวัดความดันโลหิตที่ถูกต้องด้วย “อาวุโส Air Pump”

ในการใส่นาฬิกาเพื่อสุขภาพที่ถูกต้อง จะช่วยให้สามารถวัดค่าสุขภาพต่างๆได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการใช้งานนาฬิกา Pure Health อาวุโส Air Pump จำเป็นจะต้องวัดให้ถูกวิธีเพื่อการวัดความดันโลหิตได้อย่างแม่นยำ

 

หลักการใส่นาฬิกาสุขภาพที่ถูกต้อง

1. วางตัวเรือนนาฬิกาให้อยู่กึ่งกลางของแขน เพื่อให้เซ็นเซอร์สามารถวิเคราะห์เส้นเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. ใส่นาฬิกาให้พอดีข้อมือ ไม่แน่นหรือหลวมเกินไป ตรวจสอบได้จากการที่สอดนิ้วชี้เข้าไประหว่างผิวหับสายนาฬิกา จะสามารถดึงเข้า-ออกได้อย่างง่ายๆ 

3. ให้ขอบของสายนาฬิกาอยู่ห่างจากข้อมือประมาณ 2 นิ้วมือ

วิธีการวัดความดันโลหิตของ Pure Health อาวุโส Air Pump ที่ถูกต้อง

1. แกะจุกยางกันเหงื่อออก

2. สวมจุกที่อยู่บนสายรัดเข้ากับนาฬิกาให้สนิท

3. วางนาฬิกาที่ข้อมือด้านนอกให้อยู่กึ่งกลางของแขน

4. กดแกนสายรัดให้งอตามรูปแขน

5. ใส่นาฬิกาให้พอดีแขน ให้สายนาฬิกาห่างจากข้อมือประมาณ 2 นิ้วมือ

6. ตรวจสอบไม่ให้ปลายของสายรัดพับหรือเบ้ออกนอกแนวสายนาฬิกา

7. หากต้องการวัดความดันโลหิตแบบแม่นยำด้วยระบบ Air Pump ให้เลื่อนสายนาฬิกาแน่นขึ้น 3 ระดับ

8. กดเข้าเมนูวัดความดันโลหิต แล้วเลือก “แบบแม่นยำ” จากนั้นกด “เริ่มวัด”

9. วางข้อมือทาบที่หน้าอกให้นาฬิกาอยู่ในระดับเดียวกับหัวใจ แล้วนั่งนิ่งๆ งดการพูดคุยหรือเคลื่อนไหว จนกว่าค่าจะแสดงขึ้นบนหน้าจอ

10. คลายสายนาฬิกากลับไปตามเดิม 3 ระดับ เพื่อการใช้งานตามปกติ

บริษัท เพียวเฮลท์ไทย จำกัด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแอดไลน์