fbpx

การใส่นาฬิกาสุขภาพและวัดความดันโลหิตที่ถูกต้องด้วย “อาวุโส Air Pump”

ในการใส่นาฬิกาเพื่อสุขภาพที่ถูกต้อง จะช่วยให้สามารถวัดค่าสุขภาพต่างๆได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการใช้งานนาฬิกา Pure Health อาวุโส Air Pump จำเป็นจะต้องวัดให้ถูกวิธีเพื่อการวัดความดันโลหิตได้อย่างแม่นยำ   หลักการใส่นาฬิกาสุขภาพที่ถูกต้อง 1. วางตัวเรือนนาฬิกาให้อยู่กึ่งกลางของแขน เพื่อให้เซ็นเซอร์สามารถวิเคราะห์เส้นเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. ใส่นาฬิกาให้พอดีข้อมือ ไม่แน่นหรือหลวมเกินไป ตรวจสอบได้จากการที่สอดนิ้วชี้เข้าไประหว่างผิวหับสายนาฬิกา จะสามารถดึงเข้า-ออกได้อย่างง่ายๆ  3. ให้ขอบของสายนาฬิกาอยู่ห่างจากข้อมือประมาณ 2 นิ้วมือ วิธีการวัดความดันโลหิตของ Pure Health อาวุโส Air Pump ที่ถูกต้อง 1. แกะจุกยางกันเหงื่อออก 2. สวมจุกที่อยู่บนสายรัดเข้ากับนาฬิกาให้สนิท 3. วางนาฬิกาที่ข้อมือด้านนอกให้อยู่กึ่งกลางของแขน 4. กดแกนสายรัดให้งอตามรูปแขน 5. ใส่นาฬิกาให้พอดีแขน ให้สายนาฬิกาห่างจากข้อมือประมาณ 2 นิ้วมือ 6. ตรวจสอบไม่ให้ปลายของสายรัดพับหรือเบ้ออกนอกแนวสายนาฬิกา 7. หากต้องการวัดความดันโลหิตแบบแม่นยำด้วยระบบ Air Pump ให้เลื่อนสายนาฬิกาแน่นขึ้น 3 ระดับ 8. กดเข้าเมนูวัดความดันโลหิต แล้วเลือก […]

Khoon Pure

07/06/2022